El programa Ambientech forma part de la Xarxa Barcelona +sostenible

El Programa Ambientech acaba d’entrar a la Xarxa Barcelona +sostenible. Aquesta xarxa està formada per centres educatius, associacions, empreses, universitats, col·legis professionals, gremis i sindicats, entre d’altres. Tots tenim en comú el compromís de la construcció d’un món més sostenible. El nostre petit gra de sorra consisteix en desenvolupar un programa educatiu online de ciències per difondre i facilitar l’aprenentatge de les ciències cap a la protecció del medi ambient.

El Programa Ambientech es materialitza en un portal online de ciències amb una metodologia d’aprenentatge innovadora per aprendre ciències, medi ambient i salut en Educació Secundària d’una manera fàcil i divertida. Actualment tenim més de 1000 escoles usuàries a Espanya i Latinoamèrica que garanteixen aquesta metodologia.

El nostre portal educatiu conté nombroses unitats didàctiques multimèdia que combinen més de 500 animacions atractives i activitats amb un alt grau d’interactivitat que impliquen l’alumne en l’autoaprenentatge i el manté amb un alt nivell de motivació.

A més, disposa d’una plataforma online que facilita l’interacció dels professors i els alumnes, permet crear lliçons multimèdia i fer un seguiment de l’ús dels materials per part dels alumnes.

• Ambientech facilita l’aprenentatge dels continguts curriculars de ciències.

• Ambientech uneix ciències i medi ambient per aumentar la conscienciació mediambiental.

• Ambientech uneix ciències i salut per impulsar un estil de vida saludable.

• Ambientech s’adapta a la diversitat de l’aula i optimitza el temps a l’aula.

• Ambientech promou l’aprenentatge per reptes o per descobriment i entre companys.

• Ambientech fomenta la creativitat i el pensament crític.

Visita la nostra web

Un equip de professors de la Universitat Autònoma de Barcelona revisa els continguts per garantir el rigor científic.

Ambientech facilita la docència a classe i l’aprenentatge a casa.

Comprova-ho tu mateix!