Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria | Ambientech

El sistema digestiu, una alimentació equilibrada

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital

Àrea de coneixement

Biologia humana

Idiomes

Castellà - Català

ods-01

ODS (objetius desenvolupament sostenible)

3. Salud i benestar

4. Educació de qualitat

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. Resol el jeroglífic

2. La digestió dels aliments

3. Taula resumeixen sobre la digestió

4. Els nutrients que provenen dels aliments

5. Els nutrients: classificació i propietats

6. Classificació dels aliments

7. Taula resum dels aliments

8. On estic?

9. Tinc o no tinc proteïnes?

10. La piràmide nutricional

Itinerari educatiu que explica amb el sistema digestiu.  A través d’aquest itinerari es poden conèixer totes les etapes de la digestió dels aliments, així com diferenciar els aliments en funció de les seves propietats.  Es combinen animacions i activitats de gamificación digital per a augmentar la motivació i facilitar l’aprenentatge. Una vegada acabat l’itinerari l’usuari sabrà com preparar una dieta equilibrada i saludable.
 

Biologia Educació Secundària
Les persones i la salut. Promoció de la salut

11. Reconèixer la diferència entre alimentació i nutrició i diferenciar els principals nutrients i les seves funcions bàsiques.

12. Relacionar les dietes amb la salut, a través d’exemples pràctics.

13. Argumentar la importància d’una bona alimentació i de l’exercici físic en la salut.

14. Explicar els processos fonamentals de la nutrició, utilitzant esquemes gràfics dels diferents aparells que intervenen en ella.

15. Associar quina fase del procés de nutrició realitza cadascun dels aparells implicats en aquest.

17. Identificar els components dels aparells digestius i conèixer el seu funcionament.

¿Quieres conocer nuestras novedades?