Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Recurs educatiu: El sistema digestiu i una alimentació equilibrada

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital

Àrea de coneixement

Biologia humana

Idiomes

Castellà - Català
logo ods

ODS (objetius desenvolupament sostenible)

3. Salud i benestar
4. Educació de qualitat
17 Aliances per aconseguir els objectius

Índex del recurs Sistema digestiu i una alimentació equilibrada

 1. Resol el jeroglífic
 2. La digestió dels aliments
 3. Taula resum sobre la digestió
 4. Els nutrients que provenen dels aliments
 5. Els nutrients: classificació i propietats
 6. Classificació dels aliments
 7. Taula resum dels aliments
 8. On estic?
 9. Tinc o no tinc proteïnes?
 10. La piràmide nutricional

Descripció del recurs Sistema digestiu i una alimentació equilibrada

En el recurs educatiu sobre el sistema o aparell digestiu i una alimentació equilibrada, s’explica el procés de digestió òrgans del sistema digestiu, classificació dels nutrients, piràmide nutricional i que tenir en compte per a tenir una dieta equilibrada.

El sistema o aparell digestiu és el conjunt d’òrgans encarregats de la digestió dels aliments en nutrients per a poder desenvolupar totes les activitats i funcions de l’organisme. Una alimentació equilibrada és aquella que ens permet mantenir una bona salut, podent realitzar les activitats comunes, i que ens aporti una quantitat de nutrients amb una proporció adequada.

Es comença explicant què són els nutrients amb un jeroglífic, la qual cosa dóna pas a l’explicació del procés de digestió on s’esmenten els òrgans encarregats d’aquest procés i totes les substàncies que se sintetitzen per a aconseguir nutrients a partir dels aliments. L’activitat continua amb la classificació dels nutrients; vitamines, proteïnes, glúcids, etc. S’expliquen les funcions i les característiques principals de cada grup. A continuació es classifiquen els aliments en tres grups (energètics, plàstics i reguladors) i es donen alguns exemples. Més endavant surt una imatge del cos humà en el qual hi ha un exercici on s’ha de situar els òrgans que han aparegut a l’inici de l’activitat i que s’encarreguen del procés digestiu. Finalment hi ha un petit exercici de classificació d’aliments segons la mena de nutrients que tenen i s’acaba amb la piràmide nutricional.

Durant tot l’itinerari educatiu es combinen animacions i activitats de ludificació digital per a augmentar la motivació i facilitar l’aprenentatge. Una vegada acabat l’itinerari l’usuari sabrà com funció el sistema digestiu, classificar i identificar els tipus de nutrients segons l’aliment que s’ingereix i com preparar una dieta equilibrada i saludable.

Visita el recurs educatiu!

Criteris d'avaluació del recurs Sistema digestiu i una alimentació equilibrada

Biologia Educació Secundària 
Les persones i la salut. Promoció de la salut

 • 11. Reconèixer la diferència entre alimentació i nutrició i diferenciar els principals nutrients i les seves funcions bàsiques.
 • 12. Relacionar les dietes amb la salut, a través d’exemples pràctics.
 • 13. Argumentar la importància d’una bona alimentació i de l’exercici físic en la salut.
 • 14. Explicar els processos fonamentals de la nutrició, utilitzant esquemes gràfics dels diferents aparells que intervenen en ella.
 • 15. Associar quina fase del procés de nutrició realitza cadascun dels aparells implicats en aquest.
 • 17. Identificar els components dels aparells digestius i conèixer el seu funcionament.

Vols conèixer les nostres novetats?