Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

L'entitat

La missió d'Ambientech

“Tot el que fem ho fem pensant en la millora del medi ambient i la salut. Creiem que l’educació conscient és la clau per aconseguir aquesta millora.

L’eina que ens permet aconseguir-ho consisteix a promoure una metodologia d’aprenentatge innovadora, adaptada a l’actual cultura tecnològica de la societat, i amb un enfocament cap a la protecció del medi ambient i la salut.

Això és possible a través del nostre entorn educatiu digital de referència en el món de l’educació d’accés lliure i per a tots els públics.”

Ambientech és una associació sense ànim de lucre que neix el 29 de juny de 2001 per a investigar la influència de les noves tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’educació.
Amb la finalitat d’aconseguir aquest gran objectiu, des d’Ambientech hem creat un programa educatiu que utilitza les Tics com a eina bàsica per a la formació en Educació Primària i Secundària atès que aquestes es conformen com el llenguatge basi de l’actual cultura tecnològica dels joves.

Objectius principals d’Ambientech

• Difondre i facilitar l’aprenentatge de les ciències, la salut, la tecnologia i el medi ambient.
• Promoure i fomentar una educació innovadora i de qualitat.
• Promoure i desenvolupar accions educatives relacionades amb les ciències, la salut i el medi ambient.
• Unir ciències i medi ambient per a conscienciar a la població infantil-juvenil de la necessitat de ser respectuosos amb el nostre entorn.
• Unir ciències i salut per a promoure un estil de vida saludable.
• Augmentar l’atenció a classe per a disminuir el fracàs escolar.
• Arribar a tots els sectors de la població, especialment els més desfavorits

L’associació Ambientech disposa d’un òrgan de govern, el Patronat. El patronat és el màxim òrgan de  l’associació. Correspon al Patronat la representació de l’associació, l’administració dels béns i drets que integren el seu patrimoni i la direcció de les activitats per al compliment de la seva finalitat.

Són obligacions dels patrons complir i fer complir les finalitats de l’associació, concórrer a les reunions, executar els seus càrrecs amb la diligència que estableix la llei, mantenir i conservar els béns, drets i valors que integren el patrimoni de l’associació i promoure la seva extinció d’acord amb el qual disposen la legislació vigent i els presents Estatuts .

Presidenta: Dª Àngels Sala 

Secretari: Sr. Ferran Casanova 

Tresorer: Sr. Eduard Casanova

Vocal: Dª Désirée Albors

Vocal: Sr. Thiago Vieiras Alves

Vocal: Isabel Reverté