Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Col·labora amb nosaltres

Suport institucional

Col·labora amb Ambientech

Ets una empresa socialment responsable?
T'agradaria participar en un programa educatiu que impulsa el desenvolupament sostenible a l'educació?

Nombroses conselleries d’educació d’Espanya recomanen el nostre programa educatiu per utilitzar-lo a les escoles d’educació secundària.
A més, diverses entitats públiques mèdiques i mediambientals han revisat el contingut del nostre programa educatiu per  avalar-lo i atorgar rigor científic.

Entitats que donen suport a ambientech.org