Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

L'entitat

La Metodologia Ambientech

La metodologia del programa ambientech és una metodologia activa i innovadora que pretén difondre i facilitar l’estudi de les ciències i la tecnologia a través d’Internet.  La incorporació de les tecnologies de la informació i comunicació és l’eina bàsica d’aquesta metodologia que vol adaptar-se a l’actual cultura tecnològica dels estudiants.

El nostre portal educatiu conté nombrosos itineraris educatius digitals amb animacions atractives i exercicis interactius que faciliten l’aprenentatge i augmenten la motivació de l’alumnat cap a les ciències, la salut i el medi ambient. Els alumnes poden treballar amb aquests materials de forma individual, en grup o guiats pel seu professor/a. Aquest material multimèdia es troba en Internet i pot ser projectat en una pissarra digital o bé es pot visualitzar a través de qualsevol dispositiu digital (ordenadors, tablets etc). El paper del professorat durant les sessions de treball pot ser el de guia i supervisor del procés d’assimilació dels continguts per part de l’alumnat.

Tots els recursos pedagògics del programa ambientech han estat acuradament dissenyats perquè la seva navegació sigui molt intuïtiva, d’aquesta manera l’usuari sap en qualsevol moment on es troba. Aquests recursos poden ser utilitzats sense dificultat pel professorat i l’alumnat d’ESO, Batxillerat i cicles formatius.

Els itineraris educatius estan pensats perquè cada alumne avanci en funció del seu ritme d’aprenentatge, això permet adaptar-se a la diversitat de l’aula. Cada activitat avança en funció de les respostes i accions dels usuaris, i per tant respecta els seus ritmes individuals i potència el seu aprenentatge autònom.

Adaptat a l'actual cultura tecnològica

Aprende ciències amb un estil de vida saludable

Animacions atractives combinades amb exercicis interactius que faciliten l'aprenentatge

Atenció a la diversitat