Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

L'entitat

Carta de la presidenta

Durant molt de temps, la relació de l’ésser humà amb el seu entorn va ser equilibrada, igual que la de molts altres éssers vius. L’evolució de l’espècie humana, especialment el progrés científic – tecnològic del segle XX, ha provocat un desequilibri amb l’entorn acompanyat d’un procés de degradació del medi ambient. La degradació del medi ambient és avui dia palpable i l’ésser humà està prenent consciència de la problemàtica ambiental existent. La situació actual necessita un canvi que pot anar encaminat cap a l’emergència d’una nova cultura, una nova organització de les relacions humanes, una nova activitat antropogènica amb la biosfera que modifiqui l’actual gestió del medi ambient cap a una gestió favorable amb l’entorn i amb nosaltres mateixos.

Així mateix, una altra de les grans preocupacions de l’ésser humà és la seva salut. Si bé el progrés científic-tecnològic ha permès allargar l’esperança de vida, el nostre interès actual està enfocat en la millora de la qualitat de vida. Les malalties emergents, la probabilitat de contreure càncer, les malalties autoinmunitarias, l’obesitat, la diabetis, les malalties poc corrents, etc. són trastorns que ens inquieten.

La formació científic-tecnològica amb un enfocament cap a la protecció del medi ambient i un estil de vida saludable poden ser dos grans instruments preventius enfront de l’instrument correctiu actual, de manera que les generacions futures siguin capaces de trobar solucions amigables amb el medi ambient i estils de vida saludables que millorin la seva esperança i qualitat de vida.

Des de Ambientech creiem que l’educació conscient és la clau per a aconseguir aquesta millora. És per això que volem aportar el nostre petit gra de sorra a través d’un programa educatiu que difon i facilita l’aprenentatge de les ciències a tots els joves, un programa d’accés lliure que uneix ciències i medi ambient i ciències i salut per a promoure generacions futures amigables amb el medi ambient i la salut.

29 de juny de 2001

presidenta de ambientech

Ángels Sala
Presidenta i fundadora d'Ambientech.org