Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Recurs educatiu: La vida dels rius

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Geografia

Idiomes

Castellà - Anglès - Català
logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat
6. Aigua neta i sanejament
11. Ciutats i comunitats sostenibles
14. Vida submarina
17 Aliances per aconseguir els objectius

Índex del recurs La vida dels rius

 1. On trobem aigua d’escorrentia?
 2. Biòtop o biocenosi
 3. El curs dels rius
 4. La biocenosi dels rius
 5. Diferents formes de relleu
 6. Reconeix els diferents aiguamolls
 7. Test d’avaluació

Descripció del recurs La vida dels rius

Què és l’aigua d’escolament? Què és el concepte biòtop? Què és el concepte biocenosi? Quina és la biocenosi dels rius? Vària la biocenosi segons el tram del riu?

L’itinerari educatiu La vida en els rius permet un acostament a l’estudiant als conceptes més importants per a saber diferenciar que vida hi ha al llarg d’un riu. L’usuari aprendrà les diferències entre biòtop i biocenosi, reconeixerà les diferents formes de relleu i serà capaç de classificar alguns dels múltiples éssers vius que habiten en els rius.

Al llarg de tot el recurs educatiu es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.

Descobreix la resposta a totes les preguntes en aquest recurs educatiu!

Criteris d'avaluació del recurs La vida dels rius

 • Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers
 • Ciències de la naturalesa: 1r cicle ESO / 2n cicle ESO
 • Biologia i Geologia Educació Secundària
 • Medi Ambient Educació Secundària

Colaboracions

L’edició d’aquest itinerari educatiu ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Agbar i Ambientech.

Gràcies a aquesta col·laboració l’itinerari educatiu és un material de qualitat, d’accés obert i amb rigor científic.

¿Vols conèixer les nostres novetats?