Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria | Ambientech

La vida dels rius

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Geografia

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

6. Aigua neta i sanejament

11. Ciutats i comunitats sostenibles

14. Vida submarina

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. On trobem aigua d’escorrentia?

2. Biòtop o biocenosi

3. El curs dels rius

4. La biocenosi dels rius

5. Diferents formes de relleu

6. Reconeix els diferents aiguamolls

7. Test d’avaluació

La vida en els rius és molt diversa, varia en funció del clima i també del curs del riu. En aquest itinerari educatiu s’aprèn a distingir la diferència entre el biòtop i la biocenosi, es reconeixen diferents formes de relleu i es classifiquen alguns éssers vius que viuen en el riu. Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers

Ciències de la naturalesa: 1r cicle ESO / 2n cicle ESO
Biologia i Geologia Educació Secundària
Medi Ambient Educació Secundària

L’edició d’aquest itinerari educatiu ha estat possible gràcies a la col·laboració de Fundació Agbar i Ambientech. Gràcies a aquesta  col·laboració l’itinerari educatiu és un material de qualitat, d’accés obert i amb rigor científic.
 

¿Quieres conocer nuestras novedades?