Explorant el canvi climàtic

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia
Ciències socials

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. Paràmetres astronòmics

2. Gasos efecte d’hivernacle

3. El planeta natural

4. El planeta humà

5. Evidències del canvi climàtic

6. Evitem el canvi climàtic!

Itinerari educatiu que proposa l’estudi dels factors naturals que influeixen en el clima així com les activitats humanes que provoquen el canvi climàtic. En aquest material educatiu es presenten les evidències del canvi climàtic segons l’últim informe de l’IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Chage) i quines són les accions que es poden realitzar per a evitar-les. Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers. Bloc 5. El relleu terrestre i la seva evolució. Bloc 6. Els ecosistemes

Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 6. Els ecosistemes

Biologia i Geologia. 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional. 4t ESO: Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient

Geografia i Història. 1r cicle ESO: Bloc 2. L’espai humà.

Tecnologia. 4t ESO: Bloc 6. Tecnologia i societat

Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

L’edició d’aquest itinerari educatiu ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Càtedra Unesco de cicle de vida i canvi climàtic i Ambientech. La Càtedra Unesco de cicle de vida i canvi climàtic ha realitzat la revisió dels continguts amb la finalitat d’atorgar-los rigor científic. Gràcies a aquesta  col·laboració l’itinerari educatiu és un material de qualitat i, d’accés obert.
 

¿Quieres conocer nuestras novedades?