Definició i formes d'energia

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

7. Energia assequible i no contaminant

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. Definició d’energia

2. Energia cinètica i energia potencial gravitatòria

3. Energia tèrmica, energia nuclear i energia química

4. Energia potencial elàstica, energia elèctrica i energia lluminosa

5. Quines energies intervenen en una tempesta?

6. Quines energies intervenen en un rellotge?

7. Quines energies intervenen en la combustió de gas?

8. Quines energies intervenen en el Sol?

9. Test d’avaluació

Itinerari educatiu que explica amb detall les diferents formes d’energia. En primer lloc, l’usuari aprendrà correctament la definició d’energia i a continuació consultarà totes les formes d’energia. Es combinen animacions i activitats de gamificació que permeten comprendre bé les diferents formes d’energia i distingir unes d’unes altres.
 

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

Física i Química 2n i 3r ESO: Bloc 3. Els canvis. Bloc 5. Energia

Tecnologia 4t ESO: Bloc 6. Tecnologia i societat.

Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

¿Quieres conocer nuestras novedades?