Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Recurs educatiu: Definició i formes d'energia

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

7. Energia assequible i no contaminant

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

Índex del recurs Definició i formes d'energia

 1. Definició d’energia
 2. Energia cinètica i energia potencial gravitatòria
 3. Energia tèrmica, energia nuclear i energia química
 4. Energia potencial elàstica, energia elèctrica i energia lluminosa
 5. Quines energies intervenen en una tempesta?
 6. Quines energies intervenen en un rellotge?
 7. Quines energies intervenen en la combustió de gas?
 8. Quines energies intervenen en el Sol?
 9. Test d’avaluació

Descripció del recurs Definició i formes d'energia

L’itinerari educatiu explica amb detall les diferents formes d’energia. En primer lloc, l’usuari aprendrà correctament la definició d’energia i a continuació consultarà les formes d’energia (cinètica, potencial gravitatòria, mecànica, tèrmica, nuclear, química, elàstica, elèctrica i lluminosa). A continuació es posen alguns exemples quotidians on l’usuari haurà d’indicar que energies intervenen. Finalment hi ha un test d’avaluació sobre els conceptes apresos a l’activitat

El recurs conté nombroses animacions i preguntes que requereixen la interactivitat de l’usuari. Està pensat perquè l’usuari completi l’itinerari educatiu al seu ritme adaptant-se a les necessitats individuals de l’estudiant.

No ho dubtis i visita el recurs educatiu!

Criteris d'avaluació del recurs Definició i formes d'energia

 • Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient
 • Física i Química 2n i 3r ESO: Bloc 3. Els canvis. Bloc 5. Energia
 • Tecnologia 4t ESO: Bloc 6. Tecnologia i societat.
 • Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

¿Vols conèixer les nostres novetats?