Fonts d'energia renovables vs no renovables

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

7. Energia assequible i no contaminant

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. Vídeo sobre energies renovables

2. Elements de la naturalesa

3. Què és un recurs renovable?

4. Renovable vs no renovable

5. Fonts d’energia primària i secundària

6. Test d’avaluació

Itinerari educatiu que permet conèixer i distingir les energies renovables de les no renovables, les fonts d’energia primària de les fonts d’energia secundària. En finalitzar l’itinerari educatiu l’usuari pot realitzar un test d’avaluació per a comprovar si ha consolidat els continguts.
 

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

Física i Química 2n i 3r ESO: Bloc 3. Els canvis. Bloc 5. Energia

Tecnologia 4t ESO: Bloc 6. Tecnologia i societat.

Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

¿Quieres conocer nuestras novedades?