Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Recurs educatiu: Fonts d'energia renovables vs no renovables

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

7. Energia assequible i no contaminant

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

Índex del recurs Fonts d'energia renovables vs no renovables

  1. Vídeo sobre energies renovables
  2. Elements de la naturalesa
  3. Què és un recurs renovable?
  4. Renovable vs no renovable
  5. Fonts d’energia primària i secundària
  6. Test d’avaluació

Descripció del recurs Fonts d'energia renovables vs no renovables

Quines característiques ha de tenir un recurs perquè sigui renovable? Quines fonts d’energia renovables existeixen? Quines fonts d’energia no renovables són més usades? Què és una energia primària i secundària?

L’itinerari educatiu permet conèixer i distingir les energies renovables de les no renovables, les fonts d’energia primària de les fonts d’energia secundària. En finalitzar l’itinerari educatiu l’usuari pot realitzar un test d’avaluació per a comprovar si ha consolidat els continguts.

El recurs conté nombroses animacions i jocs de memorització que faciliten l’aprenentatge. Està dissenyat perquè cada usuari ho faci al seu ritme, adaptant-se a les necessitats individuals de l’estudiant.

Visita el recurs educatiu

Criteris d'avaluació del recurs Fonts d'energia renovables vs no renovables

  • Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient
  • Física i Química 2n i 3r ESO: Bloc 3. Els canvis. Bloc 5. Energia
  • Tecnologia 4t ESO: Bloc 6. Tecnologia i societat.
  • Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

¿Quieres conocer nuestras novedades?