Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria | Ambientech

Distribució de l'aigua en la Terra

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Geografia

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

6. Aigua neta i sanejament

11. Ciutats i comunitats sostenibles

1. L’aigua com a font de vida

2. Com es distribueix l’aigua de la hidrosfera?

3. La distribució de l’aigua del planeta

4. Disponibilitat d’aigua dolça per habitant i dia

5. Les diferents reserves d’aigua a Espanya

6. Test d’avaluació

L’aigua és una font de vida del nostre planeta. Tots els éssers vius necessiten aigua per a créixer i desenvolupar-se. Vivim en el planeta blau, dit així perquè 3/4 parts de la superfície de la Terra estan cobertes d’aigua. Així i tot, l’aigua dolça és un bé escàs que cal preservar. A través d’aquest itinerari educatiu coneixeràs les reserves d’aigua dolça del planeta així com les zones de sequera que no pot proveir aigua dolça potable a tots els habitants.
 

Ciències de la naturalesa: 1r cicle ESO
Ciències socials: 1r cicle ESO / 2n cicle ESO
Biologia i Geologia Educació Secundària
Medi Ambient Educació Secundària

¿Quieres conocer nuestras novedades?