La teoria de la relativitat

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia

Idiomes

Castellà - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

7. Energia assequible i no contaminant

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

La teoria de la relativitat segons Albert Einstein

1. L’espai i el temps definits per Galileu Galilei

2. La velocitat de la llum

3. El misteri del rellotge

4. El temps és relatiu

5. La paradoxa dels germans bessons

En quin món vivim? Quina és la seva naturalesa? Un segon dura sempre un segon? Un metre mesura sempre un metre? El temps i l’espai són sempre constants?
 
Aquest itinerari educatiu respon aquestes preguntes i explica de forma didàctica que és la teoria de la relativitat perquè pugui ser compresa a partir dels 14 anys.
 

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

Física i Química 2n i 3r ESO: Bloc 3. Els canvis. Bloc 5. Energia

Tecnologia 4t ESO: Bloc 6. Tecnologia i societat.

Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

¿Quieres conocer nuestras novedades?