Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Recurs educatiu: Alteracions als rius i aqüífers

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Geografia

Idiomes

Castellà - Català
logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat
6. Aigua neta i sanejament
11. Ciutats i comunitats sostenibles
14. Vida submarina
17 Aliances per aconseguir els objectius

Índex del recurs Alteracions als rius i aqüífers

  1. L’aigua potable com ben escàs
  2. Mapes d’aigua per sectors
  3. Contaminació de l’aigua superficial i subterrània 
  4. La salinització dels aqüífers

Descripció del recurs Alteracions als rius i aqüífers

Com es contamina l’aigua de rius i aqüífers en el dia a dia d’una ciutat? Què podem fer per a resoldre-ho? Quins sectors contaminen més l’aigua?

En l’itinerari educatiu Alteracions en els rius i aqüífers es presenta un escenari virtual que representa l’activitat humana a la ciutat i el camp. Aquest escenari conté diferents situacions de contaminació dels ecosistemes aquàtics, ja sigui per l’activitat urbana, industrial o agrícola-ramadera. L’usuari haurà de resoldre cadascuna de les situacions contaminants amb l’objectiu d’evitar en la mesura que sigui possible l’impacte ambiental de les activitats antropogèniques.

Al llarg del recurs educatiu es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.

Descobreix la resposta a totes les preguntes en aquest recurs educatiu!

Criteris d'avaluació del recurs Alteracions als rius i aqüífers

  • Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers. Bloc 5. El relleu terrestre i la seva evolució. Bloc 6. Els ecosistemes
  • Ciències Aplicades a l’Activitat Professional. 4t ESO: Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.
  • Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

¿Quieres conocer nuestras novedades?