Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria | Ambientech

Recursos educatius

Energia, el motor de la societat

Parque de energías renovables. Parque eólico marino donde hay multitud de molinos (aerogeneradores) situados uno detrás del otro.

Presentació

L’Energia és el motor de la societat. Gràcies a l’energia podem realitzar nombroses activitats, posar en marxa la indústria, construir una xarxa de carreteres, aeroports i ports, utilitzar vehicles de transport, generar electricitat, etc. Des de la revolució industrial l’ús de l’energia ha estat insostenible i ha provocat esgotament de recursos naturals així com contaminació. Utilitzar l’energia de forma sostenible és un dels pilars que ens permeten aconseguir el desenvolupament sostenible en el planeta.

El currículum d’Educació Secundària d’Espanya i Amèrica proposa un programa escolar transversal relacionat amb l’energia. Nombroses assignatures (Física, Química, Biologia, Geologia, etc) treballen continguts relacionats amb el medi ambient i l’energia: el canvi climàtic, la protecció de l’entorn, els combustibles fòssils, l’urani, les energies renovables, etc.

A Ambientech treballem perquè tots els nostres continguts educatius de ciències tinguin sempre un clar missatge mediambiental. D’aquesta forma unim l’estudi de les ciències amb la cura del medi ambient.

L’adolescència és un període molt important de l’ésser humà. És quan es produeix el desenvolupament biològic, sexual, psicològic i social més notable, un desenvolupament que influirà sobre la personalitat de l’edat adulta. L’aprenentatge de la protecció del medi ambient durant aquest moment és molt important per a formar futures generacions amigues de l’entorn.

L’àrea temàtica ENERGIA conté una sèrie d’itineraris educatius relacionats amb la física, la química, la geologia i la biologia, que treballen l’energia, propietats i els seus impactes mediambientals, etc.

Tots els continguts d’Energia tenen un enfocament cap a la protecció del medi ambient per a augmentar la consciència mediambiental en les generacions futures.

Treballar l’energia a l’escola permet que els estudiants coneguin les característiques de les diferents fonts d’energia, la seva influència en el canvi climàtic i quines són les mesures possibles per a evitar-lo.

ciiencies on line

Ambientech, entitat pionera en educació digital i ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) amb més de 15 anys d’experiència.

Continguts educatius adaptats al currículum LOMCE de Biologia de l’ESO i Batxillerat.

portal educatiu

www.ambientech.org és un portal d’accés obert per a promoure una educació universal.

estudiants secundaria

El programa educatiu que es desenvolupa en www.ambientech.org és inclusiu, de manera que cada alumne avança en funció del seu ritme d’aprenentatge.

entitats rsc

Tots els materials educatius estan revisats per entitats mèdiques* per a garantir-ne rigor científic. 
* Societat Espanyola de Fertilitat, Societat Espanyola d’Endocrinologia, Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica, Hospital Clínic de Barcelona, etc.

educacio on line ciencies

El programa educatiu que es presenta en www.ambientech conté material multimèdia molt dinàmic que facilita l’aprenentatge i augmenta la motivació en classe.