Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Recursos educatius

Presentació: Energia, el motor de la societat

Parque de energías renovables. Parque eólico marino donde hay multitud de molinos (aerogeneradores) situados uno detrás del otro.

Presentació

L’Energia és el motor de la societat. Gràcies a l’energia podem realitzar nombroses activitats, posar en marxa la indústria, construir una xarxa de carreteres, aeroports i ports, utilitzar vehicles de transport, generar electricitat, etc. Des de la revolució industrial l’ús de l’energia ha estat insostenible i ha provocat esgotament de recursos naturals així com contaminació. Utilitzar l’energia de forma sostenible és un dels pilars que ens permeten aconseguir el desenvolupament sostenible en el planeta.

El currículum d’Educació Secundària d’Espanya i Amèrica proposa un programa escolar transversal relacionat amb l’energia. Nombroses assignatures (Física, Química, Biologia, Geologia, etc) treballen continguts relacionats amb el medi ambient i l’energia: el canvi climàtic, la protecció de l’entorn, els combustibles fòssils, l’urani, les energies renovables, etc.

A Ambientech treballem perquè tots els nostres continguts educatius de ciències tinguin sempre un clar missatge mediambiental. D’aquesta forma unim l’estudi de les ciències amb la cura del medi ambient.

L’adolescència és un període molt important de l’ésser humà. És quan es produeix el desenvolupament biològic, sexual, psicològic i social més notable, un desenvolupament que influirà sobre la personalitat de l’edat adulta. L’aprenentatge de la protecció del medi ambient durant aquest moment és molt important per a formar futures generacions amigues de l’entorn.

L’àrea temàtica ENERGIA conté una sèrie d’itineraris educatius relacionats amb la física, la química, la geologia i la biologia, que treballen l’energia, propietats i els seus impactes mediambientals, etc.

Tots els continguts d’Energia tenen un enfocament cap a la protecció del medi ambient per a augmentar la consciència mediambiental en les generacions futures.

Treballar l’energia a l’escola permet que els estudiants coneguin les característiques de les diferents fonts d’energia, la seva influència en el canvi climàtic i quines són les mesures possibles per a evitar-lo.

Chicos participando en clase levantando la mano en clase. El profesor (de fondo) le señala concediéndole la palabra.

Ambientech, entitat pionera en educació digital i ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) amb més de 15 anys d’experiència.

Chicas sonriendo en el trabajo mientras tienen una reunión. Una chica morena mira a cámara mientras los otros sonríen entre ellos.

Continguts educatius adaptats al currículum LOMCE de Biologia de l’ESO i Batxillerat.

Ordenador portátil abierto en mitad del campo con la página web de ambientech de fondo

www.ambientech.org és un portal d’accés obert per a promoure una educació universal.

Chicos estudiantes de secundaria multirraciales en la puerta del instituto.

El programa educatiu que es desenvolupa en www.ambientech.org és inclusiu, de manera que cada alumne avança en funció del seu ritme d’aprenentatge.

Cuidando el medio ambiente. Manos plantando una planta sobre tierra oscura.

Tots els materials educatius estan revisats per entitats mèdiques* per a garantir-ne rigor científic. 
* Societat Espanyola de Fertilitat, Societat Espanyola d’Endocrinologia, Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica, Hospital Clínic de Barcelona, etc.

Cuatro alumnos trabajando con ordenador o tablet de manera autónoma.

El programa educatiu que es presenta en www.ambientech conté material multimèdia molt dinàmic que facilita l’aprenentatge i augmenta la motivació en classe.