Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria | Ambientech

Els amfibis

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia

Idiomes

Castellà - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

15. Vida d'ecosistemes terrestres

1.  Característiques dels amfibis
2. Coneix l’anatomia externa dels amfibis
3. L’alimentació dels amfibis
4. La reproducció dels amfibis
5. Amfibis anurs versus amfibis urodels
6. Reconeix les característiques dels amfibis
7. Test d’avaluació

Itinerari educatiu que explica amb detall un tipus de vertebrats: els amfibis. Es poden consultar les diferents característiques dels amfibis, la seva anatomia, tipus d’alimentació així com la reproducció d’aquest tipus d’éssers vius. Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers. Bloc 6. Els ecosistemes

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

¿Quieres conocer nuestras novedades?