Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria | Ambientech

Els peixos

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia

Idiomes

Castellà - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

15. Vida d'ecosistemes terrestres

1. Característiques dels peixos
2. Coneix l’anatomia externa dels peixos
3. La respiració dels peixos
4. Els principals tipus de peixos
5. La reproducció dels peixos ossis
6. Peixos ossis o peixos cartilaginosos
7. Test d’avaluació

Itinerari educatiu que explica amb detall un tipus de vertebrats: els peixos. Es poden consultar les diferents característiques dels peixos, la seva anatomia, tipus de peixos així com la respiració i la reproducció d’aquest tipus d’éssers vius. Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers. Bloc 6. Els ecosistemes

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

¿Quieres conocer nuestras novedades?