Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria | Ambientech

El model atòmic actual

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Física i Química
Tecnologia

Idiomes

Castellà - Català

logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

1. La unitat bàsica constituent de la matèria

2. Estructura de l’àtom

3. Nomenclatura d’un element químic

4. La configuració electrònica

5. Test d’avaluació

Itinerari educatiu que explica amb detall què és un àtom, la seva estructura, el significat de la nomenclatura d’un element químic així com la configuració electrònica. Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Tecnología 4º ESO: Bloque 2. Instalaciones en viviendas. Bloque 6. Tecnología y sociedad.

Biología y geología 4º ESO: Bloque 3. Ecología y medio ambiente.

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 4º ESO: Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

Geografía e Historia. 1º ciclo ESO: Bloque 2. El espacio humano.

Cultura Científica. 4º ESO: Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental

¿Quieres conocer nuestras novedades?