Recurs educatiu: El cicle de les roques i els processos geològics

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat

Competències

Aprendre a aprendre.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia

Idiomes

Castellà - Català
logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

Índex del recurs El cicle de les roques i els processos geològics

  1. La geosfera
  2. El cicle de les roques
  3. Processos naturals externs
  4. Tipus d’erosió en el paisatge
  5. Diferents definicions del cicle de les roques
  6. Identifica diferents tipus de roques
  7. Construeix el cicle de les roques
  8. Test d’avaluació

Descripció del recurs El cicle de les roques i els processos geològics

Quins processos geològics intervenen en el cicle geològic? Quines són les etapes del cicle geològic? 

Les roques són elements dinàmics del nostre paisatge, varien contínuament encara que nosaltres no ho puguem apreciar a causa del nostre curt cicle de vida. En el recurs educatiu s’expliquen tots els processos geològics interns i externs que repercuteixen sobre les roques i la seva transformació. L’itinerari comença explicant l’escorça terrestre i la geosfera, i continua repassant detalladament i amb nombrosos exemples, els processos naturals que provoquen que al llarg del temps, la sorra que veiem a la platja es converteixi en roca de muntanya. 

Dissenyat per a educació secundària, l’itinerari educatiu es pot realitzar individualment o en grup i conté animacions i activitats interactives que faciliten l’aprenentatge.

Visita el recurs educatiu i descobreix la resposta a totes les preguntes!

Criteris d'avaluación del recurs El cicle de les roques i els processos geològics

  • Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers. Bloc 6. Els ecosistemes
  • Biologia i Geologia. 4t ESO: Bloc 6. La dinàmica de la Terra. Bloc 8. Els processos geològics i petrogènics. Bloc 2. Minerals, els components de les roques

¿Vols conèixer les nostres novetats?