El cicle de les roques

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia

Idiomes

Castellà - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

1. La geosfera
2. El cicle de les roques
3. Processos naturals externs
4. Tipus d’erosió en el paisatge
5. Diferents definicions del cicle de les roques
6. Identifica diferents tipus de roques
7. Construeix el cicle de les roques
8. Test d’avaluació

Les roques són elements dinàmics del nostre paisatge, varien contínuament encara que nosaltres no el puguem apreciar a causa del nostre curt cicle de vida. En aquest itinerari educatiu s’expliquen tots els processos geològics interns i externs que repercuteixen sobre les roques i la seva transformació.  Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers. Bloc 6. Els ecosistemes

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

¿Quieres conocer nuestras novedades?