El bosc sostenible

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia
Ciències socials

Idiomes

Castellà - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. El cicle de la matèria
2. La xarxa tròfica d’un bosc de pins i alzines
3. Els productors, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els consumidors terciaris i els descomponedors
4. Fitxa tècnica de diferents espècies del bosc

En aquest itinerari educatiu es pot consultar la vida dels éssers vius d’un bosc de pins i alzines. Existeix un equilibri entre ells de manera que no hi ha ni extinció ni sobrepoblació d’espècies. Estem davant d’un bosc sostenible. Es poden consultar nombroses fitxes d’espècies, el seu hàbitat, morfologia, costums, alimentació, etc així com la xarxa tròfica del bosc.
 
Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers. Bloc 6. Els ecosistemes

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

L’edició d’aquest itinerari educatiu ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Territori i Paisatge i Ambientech. Gràcies a aquesta col·laboració l’itinerari educatiu és un material de qualitat, d’accés obert i amb rigor científic.

¿Quieres conocer nuestras novedades?