Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Recurs educatiu: Primers auxilis. Practica esport sense risc

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia humana

Idiomes

Castellà - Català
logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

3. Salut i benestar
4. Educació de qualitat
17. Aliances per aconseguir els objectius

Índex del recurs Primers auxilis. Practica esport sense risc.

  1. Hemorràgies i ferides
  2. Traumatismes
  3. Problemes mèdics: talls de digestió, lipotímia, hipoglucèmia, convulsions
  4. Factors termoambientals: enrampades, insolació, cop de calor, hipotèrmia
  5. Estil de vida saludable per a la bona pràctica de l’esport

Descripció del recurs Primers auxilis. Practica esport sense risc.

El recurs educatiu Practica esport sense risc s’ensenyen els primers auxilis. Com actuar enfront dels accidents més típics practicant esport: hemorràgies, cops o traumatismes, talls de digestió, enrampades, etc.

Els primers auxilis és aquella atenció immediata que se li dóna a una persona accidentada, malalta, o lesionada abans de ser traslladada a un hospital. L’objectiu de socórrer a algú mitjançant primers auxilis, és alleujar el dolor i calmar al pacient per a evitar l’empitjorament del seu estat.

Desenvolupament de casos de primers auxilis

Es comença amb un cas en què el pacient ha caigut fent esport per la muntanya, i la caiguda li ha provocat una hemorràgia externa, el recurs educatiu és interactiu i en cada cas es proposa una llista de coses que hi ha en la farmaciola i l’usuari ha de triar amb què curarà l’hemorràgia. Una vegada triat amb què es curarà, s’ensenyen els passos a seguir per a curar les hemorràgies externes.

Es continua plantejant més accidents que poden succeir practicant esport i s’han de socórrer, els casos plantejats són similars al primer: hemorràgies de nas i orella, ferides i butllofes. En cada cas es mostren els passos a seguir.

Més endavant es plantegen més casuístiques d’accidents que es poden donar en l’esport. Com socórrer traumatismes del tipus: contusions, lesions musculars, extremitats, cap i columna.

Es continuen plantejant més successos, aquesta vegada relacionats amb problemes mèdics: talls de digestió, lipotímia, hipoglucèmia, convulsions.

Els últims casos en els quals s’explica com socórrer quan succeeixen accidents per factors termoambientals: enrampada, insolació, cop de calor, hipotèrmia.

Per a finalitzar l’activitat s’inclouen uns consells bàsics d’estil de vida saludable per a prevenir accidents i problemes de salut mentre es practica esport. Es recomanen estiraments, alimentació, evitar les substàncies nocives o el vestuari o roba convenient.

Entra a l’activitat i descobreix com socórrer els primers auxilis!

Criteris d'avaluació del recurs Primers auxilis. Practica esport sense risc.

Biologia Educació Secundària 
Les persones i la salut. Promoció de la salut

  • 3. Descobrir a partir del coneixement del concepte de salut i malaltia, els factors que els determinen.
  • 4. Classificar les malalties i valorar la importància dels estils de vida per a prevenir-les.
  • 6. Identificar hàbits saludables com a mètode de prevenció de les malalties.
  • 13. Argumentar la importància d’una bona alimentació i de l’exercici físic en la salut.
  • ​24. Detallar quins són i com es prevenen les lesions més freqüents en l’aparell locomotor.

Col·laboracions

L’edició d’aquest itinerari educatiu ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Creu Roja de Catalunya i Ambientech.

Gràcies a aquesta  col·laboració l’itinerari educatiu és un material de qualitat, d’accés obert i amb rigor científic.

Vols conèixer les nostres novetats?