El carbó

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

7. Energia assequible i no contaminant

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. La formació del carbó

2. Es tracta d’un carbó o d’un mineral?

3. Reacció de combustió del carbó

4. Un cas especial: la Xina

5. Cicle de vida del carbó per a obtenir electricitat

6. Test d’avaluació

Itinerari educatiu que tracta el carbó des de la seva formació fins als usos més habituals. A més, s’introdueix el concepte de reacció de combustió a través de la combustió del carbó per a obtenir energia calorífica. A continuació s’explica un cas especial sobre la contaminació produïda per la combustió del carbó en algunes ciutats de la Xina. Finalment, es presenta una anàlisi de cicle de vida perquè es pugui conèixer de primera mà les eines que existeixen per a avaluar els impactes ambientals que provoca l’ús del carbó.  Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional. 4t ESO: Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.

Física i Química 2n i 3r ESO: Bloc 3. Els canvis. Bloc 5. Energia

Tecnologia 4t ESO: Bloc 6. Tecnologia i societat.

Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

¿Quieres conocer nuestras novedades?