La molècula de l'aigua

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Geografia

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

ods-01

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

6. Aigua neta i sanejament

11. Ciutats i comunitats sostenibles

1. Construcció de la molècula d’aigua

2. L’aigua, un gran dissolvent

3. L’aigua potable vs aigua no potable

4. Test d’avaluació

Itinerari educatiu que explica amb detall les característiques químiques de l’aigua. Com es formen les molècules de l’aigua, les seves propietats i la seva gran capacitat dissolvent. Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers

Ciències de la naturalesa: 1r cicle ESO / 2n cicle ESO
Biologia i Geologia Educació Secundària
Física i Química Educació Secundària

¿Quieres conocer nuestras novedades?