Alteracions en els rius i aqüífers

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia
Ciències socials

Idiomes

Castellà - Català

logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. L’aigua potable com ben escàs

2. Mapes d’aigua per sectors

3. Contaminació de l’aigua superficial i subterrània 

4. La salinització dels aqüífers

En aquest itinerari educatiu es presenta un escenari virtual que representa l’activitat humana a la ciutat i el camp. Aquest escenari conté diferents situacions de contaminació dels ecosistemes aquàtics, ja sigui per l’activitat urbana, industrial o agrícola-ramadera. L’usuari haurà de resoldre cadascuna de les situacions contaminants amb l’objectiu d’evitar en la mesura que sigui possible l’impacte ambiental de les activitats antropogèniques.
 

Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers. Bloc 5. El relleu terrestre i la seva evolució. Bloc 6. Els ecosistemes

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional. 4t ESO: Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.

Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

¿Quieres conocer nuestras novedades?