El planeta Terra i el Sol

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia
Ciències socials

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. Les energies del nostre planeta

2. Els recursos naturals

3. L’energia dels recursos naturals

4. Test d’avaluació

Itinerari educatiu que explica amb detall quins són els diferents tipus d’energia del nostre planeta. Des de les energies renovables fins a les no renovables. Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional. 4t ESO: Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.

Física i Química 2n i 3r ESO: Bloc 3. Els canvis. Bloc 5. Energia

Tecnologia 4t ESO: Bloc 6. Tecnologia i societat.

Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

¿Quieres conocer nuestras novedades?