El gas natural i el petroli

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia
Ciències socials

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. De què parlem?

2. La formació del petroli i del gas natural

3. Respon les preguntes de múltiple elecció

4. Procés de refinat del petroli

5. Què és l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV)?

6. Mapa de centrals tèrmiques d’Espanya

7. Test d’avaluació

Itinerari educatiu que explica la formació del gas natural i del petroli. A continuació, es pot consultar el procés de refinat del petroli així com els usos en la societat. Finalment, s’introdueix a l’usuari en el concepte d’una anàlisi de cicle de vida perquè pugui conèixer de primera mà les eines que existeixen per a avaluar els impactes ambientals que provoquen els combustibles fòssils.  Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional. 4t ESO: Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.

Física i Química 2n i 3r ESO: Bloc 3. Els canvis. Bloc 5. Energia

Tecnologia 4t ESO: Bloc 6. Tecnologia i societat.

Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

¿Quieres conocer nuestras novedades?