La contaminació dels rius

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Biologia i Geologia
Física i Química
Tecnologia
Ciències socials

Idiomes

Castellà - Anglès - Català

logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. Des de l’antiguitat a l’actualitat

2. Navegant pel riu

3. Quin impacte produeixo?

Escenari multimèdia d’un espai natural amb un riu. En l’escenari apareixen diferents situacions d’activitats humanes que contaminen el riu. L’usuari haurà de resoldre cadascuna de les situacions per a reduir l’impacte ambiental en el riu. Es combinen animacions i activitats interactives per a facilitar l’aprenentatge i augmentar la motivació en l’estudi.
 

Biologia i Geologia. 1r i 3r ESO: Bloc 2. La Terra en l’univers. Bloc 5. El relleu terrestre i la seva evolució. Bloc 6. Els ecosistemes

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional. 4t ESO: Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.

Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

L’edició d’aquest itinerari educatiu ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Agbar i Ambientech. Gràcies a aquesta  col·laboració l’itinerari educatiu és un material de qualitat, d’accés obert i amb rigor científic.
 

¿Quieres conocer nuestras novedades?