Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Bones pràctiques en arquitectura i construcció sostenible

Objectius de bones pràctiques

Coneixement

Donar a conèixer a l'escola les accions de bones pràctiques en medi ambient i/o salut que es realitzen en la societat.

Conscienciació mediambiental

Augmentar la conscienciació en la protecció del medi ambient a la comunitat educativa.

Estil de vida saludable

Augmentar l'interès per portar un estil de vida saludable a la comunitat educativa.

Vocacions científiques

Fomentar les vocacions científiques en medi ambient i salut en els joves.

Espai de comunicació

Obrir un espai de comunicació entre les entitats públiques i privades i l'escola.

Les cobertes dels edificis poden servir per a aprendre conreant

A l’equip interdisciplinari de Et Posem Verda ho tenim clar: l’arquitectura i la construcció han d’aportar solucions que mitiguin el canvi climàtic, d’una manera sostenible i socialment responsable. No es pot evitar el que ja s’ha fet, però sí que es pot fer molt perquè les construccions de les nostres poblacions siguin més resilients, que a més de complir amb les seves funcions de donar-nos uns espais protegits, amb els serveis que la nostra societat ens demanda, siguin ambientalment positius, que millorin la nostra salut i contribueixin a fer que el nostre entorn sigui més natural.

A l’Escola Pérez Iborra, situada en el districte barceloní de l’Eixample, així ho han fet. Juntament amb l’escola, han transformat un espai abandonat a la coberta de l’edifici en un jardí amb dos tipus d’horts (tradicional i hidropònic), on tots els alumnes de 3 a 17 anys poden aprofitar els nous 450 m² a l’aire lliure, envoltats de naturalesa, conreant i collint les seves pròpies verdures, atenent classes de ciències naturals “in situ”, gaudint d’un entorn tranquil i segur en la seva pròpia escola.

azotea con jardin

Però no sols l’escola, els seus alumnes i els professors s’han beneficiat d’aquesta nova eina pedagògica: la coberta verda, a més, proporciona beneficis mediambientals a la ciutat i al propi edifici:

  • Les capes de plantes actuen com a aïllant tèrmic, millorant l’eficiència tèrmica de l’edifici i protegint la capa d’impermeabilització dels canvis bruscos diaris de temperatura (allargant la seva vida útil).
  • Donat que no s’acumular calor en els materials constructius de la coberta i per l’efecte de l’evotranspiració de les plantes, es redueix l’efecte illa de calor.
  • El substrat que manté a les plantes i les diferents capes tècniques, reté aigua de pluja, reduint el ràpid escolament de l’aigua pluvial, causant de la saturació dels sistemes de clavegueram en episodis de tempesta, contribuint a la reducció del risc d’inundacions.
  • Contribueix a netejar l’atmosfera, perquè les plantes capten CO2, NO2 i micropartícules de l’aire, a més de produir O2.
  • Afavoreix i fomenta la biodiversitat urbana, perquè amb la seva varietat botànica, ofereix aliment i recer a insectes pol·linitzadors i als ocells insectívors que s’alimenten d’aquests.
  • Un espai natural que fomenta la participació activa dels alumnes, contribueix a millorar la seva concentració, a aprendre mitjançant la pràctica i a educar per a una nova generació de ciutadans compromesos i conscienciats pel medi ambient.

Ara, els alumnes de l’Escola Pérez Iborra, gaudeixen de la naturalesa en el centre d’un entorn urbà. Un gran valor afegit per a l’escola que a més ens beneficia a tots!

mosaico jardin azotea