Ambientech: Ciencias, Salud y Medio ambiente. Educación Secundaria

Bones pràctiques en la gestió de residus hospitalaris

Objectius de bones pràctiques

Coneixement

Donar a conèixer a l'escola les accions de bones pràctiques en medi ambient i/o salut que es realitzen en la societat.

Conscienciació mediambiental

Augmentar la conscienciació en la protecció del medi ambient a la comunitat educativa.

Estil de vida saludable

Augmentar l'interès per portar un estil de vida saludable a la comunitat educativa.

Vocacions científiques

Fomentar les vocacions científiques en medi ambient i salut en els joves.

Espai de comunicació

Obrir un espai de comunicació entre les entitats públiques i privades i l'escola.

La gestió dels residus i les emissions al Campus Hospitalari de la Vall d’Hebron

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus des de fa anys aposta pel medi ambient i la sostenibilitat amb l’aplicació de mesures que limiten l’impacte de residus i emissions. Creuen en els petits canvis per aconseguir grans objectius i per això impulsen la millora del medi ambient dissenyant plans d’acció per reduir, reutilitzar i reciclar.

La política de desenvolupament sostenible que s’implementa des de fa anys a l’hospital es coordina des de la Comissió de Medi Ambient, formada per representants dels diversos professionals de l’hospital. Aquesta comissió centra els seus esforços en tres temes prioritaris per a l’hospital, com són l’aigua, l’energia i la gestió de residus. Les mesures dutes a terme a Vall d’Hebron en aquests àmbits han tingut un impacte notable, en particular per ajudar a reduir la petjada ambiental de l’hospital.

Gràcies a les polítiques introduïdes i a la conscienciació dels professionals de l’hospital, que han rebut formacions en gestió de residus, s’ha donat un impuls important al reciclatge de paper, plàstic, vidre, bateries, tòner, residus elèctrics, restes de construcció, metall i el mobiliari obsolet. Pel que fa a la gestió d’energia i aigua, entre altres mesures, s’han instal·lat sensors per impedir que els llums estiguin encesos sense motiu i s’han instal·lat sistemes a les aixetes que eviten el malbaratament d’aigua.

Accions:

 • Instal·lació d’illes de reciclatge en punts clau de l’Hospital: es tracta d’illes per a residus orgànics, plàstic i paper, amb l’objectiu de motivar el reciclatge entre els usuaris.
 • Cotxes elèctrics: la mobilitat sostenible és un punt clau per reduir la contaminació ambiental i acústica. En aquesta línia, a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ja tenen una flota de quatre cotxes elèctrics per a la ciutat de Barcelona (properament incorporaran un cinquè) i dos cotxes que funcionen amb gas liquat, sistema que proporciona més autonomia i que permet donar servei a tot Catalunya. A més, els propers mesos incorporaran també una nova furgoneta elèctrica per a l’equip de manteniment. El Campus disposa d’un punt de recàrrega propi per a tots aquests vehicles.
 • Pantalles als menjadors dels professionals: s’han instal·lat unes pantalles de televisió als menjadors dels professionals del Campus per comunicar-los tot el que sigui necessari. Aquest nou canal de comunicació directa permet deixar d’imprimir a les estovalles de paper del menjador, que fins ara s’aprofitaven per informar als professionals de tot el que es necessitava.
 • Bosses reutilitzables pel servei de farmàcia: substitució de les bosses de plàstic del Servei de Farmàcia de l’Hospital Infantil per bosses reutilitzables en la dispensació de medicaments. L’acció fomenta la sostenibilitat a través d’una bossa reutilitzable, resistent, higiènica i lleugera. A més, compta amb un disseny que preserva la intimitat i confidencialitat dels medicaments que conté al seu interior. Paral·lelament, cadascuna d’aquestes bosses ve acompanyada d’un tríptic que, sota l’eslògan “Jo cuido el planeta. I tu?”, anima a l’usuari a utilitzar-les i busca conscienciar sobre l’eliminació del plàstic en l’activitat diària del ciutadà per afavorir la protecció del medi ambient.
 • Minimització i valorització dels residus: utilització en els quiròfans d’urologia del sistema de buidatge Neptune que redueix el consum de contenidors de GIII per residus biològics, reciclatge de paper, plàstic, vidre (es fa filtres per a piscina amb aquest vidre), valorització de la fracció orgànica de les cuines de l’hospital.
 • Realització d’auditories de residus: Anualment membres de la Comissió de Medi Ambient realitzen auditories internes de residus en tots els serveis de tots els centres per tal de valorar com estem segregant i veure quins aspectes s’han de reforçar.
 • Realització de campanyes informatives: campanyes dirigides a la sensibilització i conscienciació dels professionals (P. ex. no imprimir si no és necessari, tancar els llums, apagar els ordinadors en finalitzar la jornada, etc.)
 • Comptador d’emissions de CO2: s’ha instal·lat un comptador d’emissions de CO2 amb l’objectiu de fer seguiment d’aquest aspecte i reduir les emissions a l’atmosfera derivades del consum energètic .

A l’hospital es generen els següents tipus de residus:

 • Residus inespecífics: Municipals (GI i GII). El GI és el municipal pròpiament dit i el GII és un residu procedent de l’activitat sanitària equivalent al municipal. Dintre del GI tenen els valoritzables (paper, plàstic i vidre).
 • Residus específics:
  • Residus biològics i punxants i tallants (GIII). Medicació caducada i restes de medicació (GIV).
  • Productes químics dels laboratoris i citostàtics i citotòxics (GIV). Aquests últims són els medicaments oncològics, formol, filtres HEPA entre altres.
 • Altres residus:
  • Runa atès que tenen moltes obres i aquesta runa es reutilitza per la construcció.
  • Residus elèctrics i electrònics que es reciclen.
  • Ferralla que es reutilitza.
  • Tenen tres contenidors d’Humana per recollir roba usada en diferents punts de l’hospital.
  • Fracció orgànica de les cuines. Es reutilitza com a compost.
  • Piles
  • Tòners