Arquitectura bioclimàtica

Nivell educatiu

ESO | Batxillerat | Cicles formatius

Competències

Aprendre a aprendre.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

Àrea de coneixement

Física i Química
Tecnologia

Idiomes

Castellà - Català

logo ods

ODS (objectius desenvolupament sostenible)

4. Educació de qualitat

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsable

17 Aliances per aconseguir els objectius

1. Què és l’arquitectura bioclimàtica?
2. Ubicació i orientació de l’habitatge sostenible
3. Materials exteriors i interiors
4. Instal·lació d’aigua i energia
5. ACV i petjada ecològica
6. Exemples i autors

L’arquitectura bioclimàtica se centra en construir edificis o cases de la manera més amigable possible amb el medi ambient. Per a això és necessari un disseny de l’habitatge que causi el menor impacte possible amb l’entorn. Aquest gran objectiu és possible quan existeix una bona integració de l’habitatge en l’espai natural al mateix temps que la selecció dels materials durant la construcció siguin eficients i ecològics. A més d’aquestes característiques també és necessari que la instal·lació d’aigua i energia tingui en compte el consum eficient d’aquests recursos.

Tecnologia 4t ESO: Bloc 2. Instal·lacions en habitatges. Bloc 6. Tecnologia i societat.

Biologia i geologia 4t ESO: Bloc 3. Ecologia i medi ambient.

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional. 4t ESO: Bloc 2. Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient.

Geografia i Història. 1r cicle ESO: Bloc 2. L’espai humà.

Cultura Científica. 4t ESO: Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

L’edició d’aquest itinerari educatiu ha estat possible gràcies a la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Ambientech. Gràcies a aquesta  col·laboració l’itinerari educatiu és un material de qualitat, d’accés obert i amb rigor científic.

¿Quieres conocer nuestras novedades?